لطفا کمی صبر کنید...

کافه هنر(شعر یادت نره)

در سرویس کافه‌هنر به شکل‌گیری، پیشرفت و توسعه انواع هنر، سبک‌های مختلف و دستاوردهای هنری اشاره می‌شود و هنرمندان مطرح در تمامی عرصه‌های هنری و آثار آن‌ها موردبررسی قرار می گیرند.

نمونه محتوا

از میان آثار اصفهان در دوره، چهل ستون شهرتی جهانی دارد و در فهرست میراث فرهنگی جهان نیز ثبت شده است. این ساختمان بیشتر به کوشک یا غرفه شبیه بود تا قصر و در تابستان از آن به عنوان «عمارات خاص ضیافت در هوای آزاد» استفاده می شد.

نمونه محتوا

بخشی از نقاشی های کاخ چهل ستون که به دوره شاه عباس دوم برمی گردد، نشان می دهد به موازات گسترش رفت و آمدهای سیاسی و اقتصادی دولت صفوی با ممالک اروپایی، هنر اروپایی نیز بر هنر نگارگری ایرانی تأثیر گذاشته است.

نمونه محتوا

در کاخ چهل ستون چند نقاشی دیواری بزرگ وجود دارد که صحنه های رزم و نبردهای تاریخی ایران را نمایش می دهد. یکی از آن ها جنگ شاه اسماعیل اول صفوی با شیبک خان ازبک است. این جنگ با پیروزی قاطع شاه اسماعیل و قتل شیبک خان پایان می یابد.

افزایش امتیاز

هر محتوا 100 امتیاز، محتواهای طلایی 1500،1200،1000،700،500،300 امتیاز دارند.

غیرفعال سازی

ارسال L به 737601

هزینه

هر پیامک 120 تومان

اپسان © ۱۳۹۵